Är invald medlem i
Konsthantverkscentrum
2014 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
stipendium ur Bo Hammarskjölds stipendiefond

UTSTÄLLNINGAR

HEMSLÖJDEN LANDSKRONA - CITADELLET
Kvadrater och kontraster att bära och bruka
Juni - Augusti 2009

KARLA KONSTHANTVERK - HELSINGBORG
September 2009

UTBILDNINGAR                                          examensår
Gymnasiet sömnad, vävning med fackteckning   1978
Växtfärgning
Spånad            
Vårdskolan, 20v sjukv.biträde                           1979
Forsa folkhögskola textil                                   1981
140 p Socionomexamen, Lunds Universitet         1988
90 hp, Ämnesstudier i slöjd, Umeå univ.            2008-2010
Guldbroderi,  Evalotta  Hansson                         2012, 2013
Färgning,Sätergläntan                                      2013
Brickvävning, Sätergläntan
                          2012
Folklig sömnad, Gillis Gimhed                            härligt många terminer